«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
آهنگ میسوزم با زخم تو میسازم با هر غزل چشمت من قافیه میبازم

خبرگزاری دلستانه در شبکه های اجتماعی:

ارسال نظر


کپچا
 redo
بدون تبلیغ

جدیدترین خبرها