«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
ترجمه بخش هایی از کتاب خاطرات باراک اوباما: ایران کمترین چالش را در برابر منافع بلند مدت امریکا ایجاد کرده، اما جایزه