«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
 آنتونی بلینکن: به گفتگو با تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران باز می‌گردیم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا پس از تصدی مسئولیتش به ایراد سخنرانی پرداخت. او در این سخنرانی وعده داد روابط خود را با متحدان آمریکا بازسازی کند. بلینکن در ادامه تاکید کرد به گفتگو با تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران باز می‌گردد.

جدیدترین خبرها