«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
 شیلی چگونه به آزمایشگاه نئولیبرالیسم تبدیل شده بود؟ / گذار شیلی از نئولیبرالیسم به چپ گرایی؛ از کودتای آمریکا علیه آلنده و بر سر کار آوردن ژنرال پینوشه تا اوضاع امروز

خبرگزاری دلستانه در شبکه های اجتماعی:

ارسال نظر


کپچا
 redo

گزارش تصویری


  • میهمانی شکوفه های بهاری - گلستان

    میهمانی شکوفه های بهاری - گلستان

جدیدترین خبرها