«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
در دیدار اعضاى هیأت رئیسه جبهه اصلاحات؛ خاتمی: راه‌ها بسته شده اما می‌خواهند در انتخابات شرکت کنیم/ هم با براندازی مخالفیم هم با نحوه حکمرانی که وجود دارد