«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
روحانی: تصمیم‌گیری برای مردم به چند نفر در مجلس سپرده شده / اگر کسانی طرفدار حکومت اقلیت بر اکثریت هستند بدانند در آن صورت، نمی‌شود به راحتی نظام را جمهوری اسلامی خواند / امروز بهتر می‌شود فهمید آن ها که نگذاشتند در اسفند ۱۳۹۹ برجام احیا شود، چه خسارتی به کشور وارد کردند