«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده:
 معلم تهرانی چشم دانش آموز را کور کرد

خبرگزاری دلستانه در شبکه های اجتماعی:

ارسال نظر


کپچا
 redo
بدون تبلیغ

جدیدترین خبرها